Flordal Kommunikation

Kernekompetencer

Vidensformidling

Jeg tilgår mit arbejde analytisk og struktureret, med fokus på at skabe synlighed og gennemsigtighed. Gennem tværfagligt samarbejde kan vi afklare vigtige begreber, så teoretisk viden omsættes til brugbar kommunikation.

Marked og forbrug

Her er modtageren i centrum, både nationalt og internationalt. Derfor kan jeg tilbyde en bred vifte af modtagerorienterede løsninger, herunder opsøgende research, segmentering, kulturel tilpasning og brugerinddragelse.

IT og Medier

I teknologiske miljøer kan jeg hjælpe med at styre medieret kommunikation, så forståelse skabes. Arbejdsopgaverne spænder lige fra hjemmesideopbygning, digitalt design og tv programmer, til udvikling og tests af IT systemer.

Oplevelsesdesign

På baggrund af min indsigt i kulturens betydning for vores sanser og oplevelser, er jeg i stand til at udvikle nye koncepter, skabe brugerdialog og interaktionsdesign og styre projekter sikkert frem til de endelige arragementer.

Profil

Forståelse i fokus

Mit navn er Kiki Dudal Jensen. Jeg er en skarp kommunikatør, der tilgår mit arbejde med engagement og grundighed.
I et team er jeg gerne den udforskende person, der forholder sig kritisk og spørgende til sit felt og tilføjer nye vinkler.

Gennem uddannelse og jobs har jeg ofte arbejdet projektorienteret og samarbejdet med mennesker med vidt forskellige baggrunde.

Det vigtigste for mig er, at jeg kan være troværdig overfor både mig selv og andre. Derfor er det ideelle job et sted, hvor jeg kan trække på mit engagement og udnytte min viden om formidling og brugere. Herved kan vi skabe god dialog og bedre oplevelser for alle parter.

 • Kultur, Kommunikation og Globalisering

  International Cand.mag., AAU

 • Produktions tilrettelæggelse

  Sidefag på Interaktive digitale medier, AAU

 • Digitalt Design

  Sidefag på Oplevelsesdesign, AAU

 • Højere handelsskole eksamen

  Student fra den Internationale HHX linje, Holstebro

Erfaring

Lad os tales ved